Pakolaiset osana rakennemuutosta

Torstai 24.3.2016 - Harri Lindell

Kuinka paljon pakolainen saa taloudellista apua Suomesta? Meille kerrotaan, että summa on noin 30 % vähemmän kuin työttömyyspäiväraha. Rahallisen avustuksen lisäksi pakolaiset saavat asunnon ja muita pienempiä avustuksia. Elintaso ei ole järin korkea suomalaisen mittapuun mukaan, mutta lähtömaan mukaan mitattuna se voikin olla lähes luksusta.

Tämä pitää varmaan paikkansa, mutta kestääkö suomalainen yhteiskunta tätä yhä kasvavaa taakkaa näin taloudellisen laman ja joukkoirtisanomisten aikana?

Yhteiskuntamme on rakenteellisessa muutoksessa, minkä seurauksena meillä on oman maan kansalaisia jo työttömänä noin 300 000, ja pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy hälyttävällä vauhdilla. Pakolaiset ovat mielestäni osa suurta eurooppalaista rakennemuutosta, halusimmepa sitä tai emme. Heidän työllistymisensä Suomessa on vaikeaa ja ainoaksi vaihtoehdoksi jääkin yrityksen perustaminen.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: pakolainen, rakennemuutos, Suomi, työttömyyspäiväraha, ansiopäiväraha, Harri Lindell